Lucka a Lukáš

Rodinné začiatky Lucky a Lukáša

Radosť z nového života z nich priam vystreľuje ako veľkolepé ohňostroje v Las Vegas. Lucke a Lukášovi som fotila na svadbe. Neskôr sa mi ozvali, či by som im zdokumentovala ich prvé rodinné kroky. Veľmi som sa tomu potešila. Veď  stretnutie s príjemnými ľuďmi je vždy obohacujúce.